Reklamacije

 • Reklamacije na oštećenje u transportu

  Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite detaljnim, vizuelnim pregledom svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi paketa i ugnječenja), paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona na broj 011 8416 075 ili 063 8504 365, ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu prodaja@lagermarket.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

  Takođe, možete da zamolite kurira da sačeka dok proverite da li je oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda i gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

 • Reklamacije po prijemu pošiljke

  Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja pakovanja ustanovili da je isporučena roba oštećena, nesaobrazna naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas odmah, a najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate putem telefona na broj 011 8416 075 ili 063 8504 365, ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu prodaja@lagermarket.rs  i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 • Reklamacije radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti

  Ukoliko se na proizvodu, kupljenom putem internet prodavnice www.lagermarket.rs, u nekom trenutku pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon), molimo Vas da nas obavestite putem telefona broj 011 8416 075 ili 063 8504 365, ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon, broj porudžbine) na adresu prodaja@lagermarket.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju i poslaćemo Vam potrebnu dokumentaciju elektronskim putem, koju treba da popunite i potom nam vratite.

  Po prijemu neophodne dokumentacije, odgovorićemo telefonskim ili elektronskim putem potrošaču na izjavljenu reklamaciju za robu kupljenu preko naše internet prodavnice, tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a u slučaju da se reklamacija prihvata, rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste, odnosno 30 dana ukoliko je u pitanju tehnička roba. Ukoliko prodavac i/ili ovlašćena osoba iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

  Ovlašćeni servis je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije, niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis. Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvaćena, naša firma vraća kupcu, bez troškova za kupca. Potrošač je dužan da popravljenu robu preuzme ili omogući njeno dostavljanje najkasnije u roku od 45 dana. Ako se reklamacija ne prihvata (slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

  Napominjemo da period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manji od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje... Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao.

  Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane TZR Škundrić potrošač gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve prepravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

 • Važna napomena


  - Potvrdom porudžbine, klikom na dugme Završi porudžbinu, saglasni ste sa uslovima reklamacije
  - Ukoliko robu niste kupili putem naše internet prodavnice www.lagermarket.rs, već u našem maloprodajnom objektu, reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, izjavljujete lično u našem maloprodajnom objektu. U našem maloprodajnom objektu postoji posebno određeno i obeleženo mesto i osobe zadužene za reklamacije kojoj se potrošač može obratiti i izjaviti reklamaciju. Kontakt podaci našeg maloprodajnog objekata nalaze se na stranici Kontakt.

Hvala na ukazanom poverenju,
Vaš
S poštovanjem, Lagermarket

Koristimo kolačiće da bismo vama mogli da pružimo što bolje iskustvo na našem sajtu.